Søndag formiddag mødes hele familien til en familiegudstjeneste hvor der også er børnekirke for børn. Gudstjenesten er kendetegnet ved frisk musik og forkyndelse der kalder på reflektion og fordybelse i Guds ord og troen. Du vil opleve hvordan troen omsættes til liv, så det du hører om søndagen er relevant for alle ugens dage.

Børnekirken SKYKids er kendetegnet ved, at vi skaber et fællesskab for børnene hvor de føler sig velkomne, mens de får evangeliet at høre, på en måde der giver mening for dem. Vi deler os op i aldersgrupperne Mikro 0-3 år, Mini 3-6 år og Mega 7-12 år. I Mikro forventer vi at en forælder eller værge følger med barnet.