Netværk

Kirken er en del af tre for os væsentlige netværk...

FrikirkeNet

FrikirkeNet, som er en landsdækkende organisation med flere end 120 medlemmer, består af et bredt netværk af frikirker, organisationer og institutioner i Danmark. Igennem FrikirkeNet opnår vi sammen med andre frikirker større synlighed i mediebilledet. Vi opnår større indflydelse i de politiske processer, der påvirker frikirker og vores trosfrihed bl.a via FrikirkeNets Pressetjeneste. Slutteligt skabes et stærkere netværk og fællesskab på tværs af frikirkelige trossamfund.

Du kan læse mere om FrikirkeNet her www.frikirkenet.dk

Mosaik

Mosaik som er et kirke og ledernetværk af lokale selvstændige kirker, der er kendetegnet ved at være evangelikale, karismatiske og pentekostale i deres tro og praksis. I modsætning til FrikirkeNet er Mosaik netværket mere forbundet i et gensidigt forpligtende nationalt netværk. Det betyder bl.a. at alle kirker skal have eksterne rådgivere for at være med og præster i ledernetværket er forpligtet til at have en selvvalgt mentor m.m. Man tilslutter sig Mosaiks trosgrundlag og værdier. Omvendt tilbyder netværket Lederkonference, sommercamp, præste og ledernetværksdage etc. som er inspiration til dagligdagen som lokal kirke.

Man kan læse mere om Mosaik på www.mosaik.one

Randers Præste- og Ledernetværk

Randers Præste- og Ledernetværk – er et udelukkende relationsbaseret fællesskab for præster og skole, organisationsledere i byen. Her mødes vi hver 14. dag primært om det at være menneske, præst eller leder, hvor vi deler liv og tro hvorefter vi beder for hinanden og den skønne by som vi får lov til at bo i. Ud af dette fællesskab skabes events og aktiviteter som f.eks. Gospelkoncert ifm. Randers Ugen eller andet hvor kirkerne kan være med til at berige vores by.