Kirkens ledelse

Menighedsrådet udgør menighedens overordnede ledelse. De mødes ca. hver 14. dag for at arbejde med kirkens overordnede rammer og vision. Medlemmerne i rådet vælges blandt kirkens medlemmer på vores årsmøde; som udgangspunkt for en to-årig periode ad gangen. Udover de valgte "rødder" sidder kirkens ledende præst også med i rådet.