Vi har nu boet i Jerusalem siden 2016, og er ansat af ”Ordet og Israel” som lederpar for ”Yad va Lev” - et diakonalt socialt hjælpearbejde. Vi har 3 voksne piger og en svigersøn, som vi ”er rejst fra”.
Inden vi flyttede hertil boede vi i Gjern v Silkeborg og er en del af Silkeborg Oasekirke. Vi har arbejdet dels som diakon/socialpædagog (SFO og Handicap) og som ergoterapeut (Hjerneskaderehabilitering og udsatte familier). Vi har tidligere været udsendt til Israel i 5 år (1992-97) og nyder at være tilbage.

Yad va Lev

Yad va Lev (med hånd og hjerte) arbejdet er ”en taknemmelighedsgave” fra kristne i Danmark til Israel/det jødiske folk.
Normalt har vi årligt 2 hold unge Yad va Lev volontører (á 8pers) + et par ung ledere, som bor i ”Joffihuset”, Ordet og Israels Hus i Jerusalem. Årligt har vi også 4-5 hold seniorer/40+ (á 8 pers), som er her i 4-8 uger. De unge volontører er tilknyttet forskellige handicapinstitutioner, hvor de arbejder 3 dage om ugen. De øvrige dage består arbejdsopgaverne af at male lejligheder for folk (som er henvist fra kommunen) eller pakke madrationer med frugt og grønt. Seniorerne maler også lejligheder og pakker mad, hjælper på et dagværksted for fysisk/psykisk handicappede og hjælper med ”sabbatsskolematerialer”. Vi deltager i gudstjenester i en lokal messiansk menighed. Derudover bliver opholdene krydret med Bibelundervisning, foredrag og ture rundt i byen og landet.

Det er et stort privilegie at få lov til at formidle konkret hjælp til så mange forskellige mennesker, samt vi får rig mulighed for at snakke tro og fortælle om vores kald og motivation for at være her. Vi oplever, vi helt konkret udlever opfordringen fra Esajas 40,1:
”Trøst mit folk, trøst det!

SHALOM fra Jerusalem
Hanne og Leif Toft
Image
Hanne og Leif Toft