Hjem -> Missionskontakter - > Malene og Jakob Lundager

Beskrivelse af Malene og Jakobs arbejde i Faros

Beskrivelse af Faros:
Faros er en kristen nonprofit organisation, som arbejder for at beskytte og hjælpe uledsagede flygtningebørn og -unge i Grækenland til at få en bedre fremtid. Organisationen er startet af danskerne Dan og Patricia Kirk Biswas i 2014 og har i dag omkring 40 fuldtidsmedarbejdere og er en anerkendt organisation i Athen. Faros arbejder primært ud fra tre arbejdsgrene: et drop-in center, et shelter og et uddannelsescenter. Faros arbejder ud fra en socialpædagogisk og holistisk tilgang, der forsøger at tage hånd om hele mennesket. Faros’ kristne livs- og menneskesyn er særligt afgørende i organisationens arbejde og derfor har Faros også en tæt tilknytning til den lokale evangelikale kirke. For at læse mere om Faros’ arbejde kan du besøge deres hjemmeside:faros.org
Malene og Jakobs opgaver i Faros
Malene og Jakobs primære opgave er at tage del i det psykosociale arbejde, hvoraf deres opgaver bliver specifikt at arbejde med drengenes personlige og menneskelige udvikling. Drømmen er at Faros ikke blot bliver et opholdssted for drengene, men et sted, hvor de udvikler sig som mennesker og klædes på til den fremtid, der venter dem. Dette arbejde går på tværs af Faros’ afdelinger, men Malene og Jakobs primære fokus bliver shelteret. Foruden denne primære opgave kommer de også til at have nogle yderligere opgaver. Jakob vil være ansvarlig for drop-in centerets fodboldarbejde, mens Malene har ansvaret for undervisning i matematik og hjælper til i administrationen.
Image
Se deres Facebook side
Støtte familien Lundager via
MobilePay
eller du kan overføre en gave til:
reg. nr. 9233 konto 4579883486
I begge tilfælde skal du mærkere det
"projekt nr 29"

se en kort video om Faros