Troen som redskab

Kurset SE OP er for dig som oplever stress, angst og depression. Mentale lidelser rammer også kristne og når vi rammes påvirker det vores evne til at håndtere vores daglig udfordringer, men også vores evne til at relatere til andre mennesker og til Gud.

"Når det er tankerne og følelserne der har styr på os, og ikke omvendt, er resultatet psykisk lidelse."
- Anders Sørensen, Cand. psych. Det nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet

Med dette kursus vil vi give redskaber til at håndtere stress, angst og depression ud fra et kristent teologisk perspektiv. Kurset er ikke ment som et terapeuisk forløb, men vi vil give dig viden og praktiske redskaber, der kan hjælpe dig til at komme ud af stress, angst og depression - med en fornyet hvile i og fokus på Guds omsorg.

Du kan få mere information om kurset ved at kontakte Rune von Weydenberg Kærlet på mail: rune@frikirkenranders.dk