Fællesskaber, der gør en forskel

En Livsforvandlingsgruppe (LFG) – er en mindre gruppe på to eller tre personer af samme køn som mødes for at holde hinanden fast på gode åndelige discipliner.

Bibelen har en række anvisninger til os mennesker som vi kan stræbe efter for at opleve vækst og udvikling i ønsket om sammen at følge Jesus. Det er områder som bibellæsning, bøn, at dele troen med andre, og det at have nogen for hvem man bekender de ting man udfordres af i livet. Målet er at man igennem medvandring i disse grupper kan støtte hinanden i at følge efter Jesus.

Vi har udarbejdet et spørgsmålsark til inspiration for samtalerne i grupperne. Det står grupperne frit for at benytte dette og man kan naturligvis selv tilpasse det efter behov. Arket kan rekvireres ved at skrive til kent@frikirkenranders.dk