Medvandring

I vores kirkefamilie er det et stort ønske og en del af vores vision, at vi som kirkefællesskab og som enkeltpersoner er optaget af ”at følge Jesus.” Det har aldrig været en bibelsk tanke, at det er noget man gør alene, men det naturlige er at vandre sammen med andre. Medvandring er at gå sammen med andre i sin trosvandring, mens man følger Jesus. Det har vi så søgt at oversætte til nogle praksisser og konkrete muligheder som man kan koble sig på for at give medvandring noget krop.

  • LifeGroups - mindre familie-grupper på 10-12 personer
  • LFG ("LivsForvandlingsGrupper") - helt små grupper på 2 eller 3 personer
  • Mentorskab - den nære relation mellem den erfarne og den mindre erfarne
  • Alpha - kursus for nysgerrige og nye i troen
To & to
For mange kristne er det en naturlig del af deres liv at vandre sammen med nogen for at støtte og bakke op - altså hvor en nyere i troen vandrer med en, der har gået lidt længere. Medvandring kan typisk være en fortsættelse af alphakurset, men hvor man mødes to og to (eller tre og tre). Undervisning, samtale om liv og tro, relation og bøn vil være naturlige elementer i medvandringen.

I den sammenhæng har vi udviklet et materiale der kan være med til at danne rammen for medvandringen. Materialet gennemgår de grundlæggende områder af den kristne tro, men går lidt mere i dybden end eks. Alphakurset.

Materialet kan rekvireres ved at skrive til kent@frikirkenranders.dk