Vi vil gerne være kirke for dig. Alle har ret til at høre om Gud, og derfor er alle velkomne i Den Evangeliske Frikirke i Randers. Kirken er for dig og alle andre, der ønsker at mødes omkring troen på Jesus Kristus – med tak og med bøn. Gud er rummelig, og det ønsker vi også at være.

Når vi siger ”kirke” betyder det noget andet og langt mere end bare en bygning - for os er kirke et begreb. Kirke er, når mennesker mødes med det formål at være noget for hinanden, og sige Gud tak for alt det gode Han gør i vores liv.

Kig rundt på vores hjemmeside og se nærmere på, hvad vi kan tilbyde dig. Du er også meget velkommen til at kigge forbi vores kirke, som ligger på Niels Brocks Gade i Randers.

Hvem er vi?

Vi er almindelige mennesker med forskellige baggrunde, men har det til fælles, at vi tror på Jesus som Guds søn.

I Den Evangeliske Frikirke lægger vi stor vægt på frihed og fællesskab. Vi har gennem mere end 125 år værdsat friheden ved at være en selvstændig kirke med eget og direkte ansvar for præst, økonomi og menighedens mange aktiviteter. Vi håber, at kirken må være et åndehul og et fristed, hvor vi alle kan nyde at være en del af fællesskabet.

hvad tror vi på?

I Den Evangeliske Frikirke tror vi på, at bibelen har en masse spændende og relevant at fortælle os. Selvom bibelen er en gammel bog, indeholder den alligevel nogle sandheder og vejledninger, der er ligeså relevante for os i dag, som da de blev skrevet.

Vi tror på bibelen som Guds ord og på budskabet om Guds kærlighed og tilgivelse i Jesus. Og vi tror, at den almindelige kristne trosbekendelse er et udtryk for de grundlæggende sandheder i bibelen. Sandheder, vi har fælles med millioner af kristne i Danmark og ud over hele jorden.

Værdier

KIRKENS HISTORIE

Kirken har eksisteret som frikirke i Randers i over 125 år. Siden 1974 under navnet Den Evangeliske Frikirke. Kirken er stiftet i 1888 – som en del af Det Danske Missionsforbund. Et forbund af frie menigheder ud over landet – dog knyttet sammen af en fælles lære og tro.

Randers menighed kom med i forbundet fra første begyndelse, og har således oprindeligt været en af de ældste menigheder i Missionsforbundet. Menigheden blev til i forbindelse med en møderække i Randers i 1887 på traktørstedet, “Elysium”. På møderne talte to kvindelige evangelister, Cathrine Juell og Hilda Søderberg, fra Sverige. Der var flere, som blev omvendt, og allerede et halvt år efter blev menigheden stiftet.

Der blev indrettet en stor mødesal på “Volden” – det var Vestervold – måske i Jernbanegade. Siden har der været skiftende adresser, bl.a. Rosenørnsgade 12, som desværre blev sprængt i luften under 2. Verdenskrig. Noget senere efter krigen holdt menigheden til i den såkaldte “Spejderborg” i Nørrestræde – nabo til bryggeriet Thor. Her havde menigheden et omfattende børne- og spejderarbejde. I december 1956 indviede man nye lokaler i Niels Ebbesensgade 1, og her holdt menigheden til indtil 1975, da kirken på Vennelystvej blev indviet. Huset i Niels Ebbesensgade blev overtaget af Luthersk Missionsforening, som i dag lægger lokaler til LM’s Frimenighed.

I 2012 havde kirken på Vennelystvej 33 længe været for lille til børnearbejdet og især ungdomsarbejdet Skywalk, som måtte holde til i andre lokaler på Niels Ebbesensgade 7b. Derfor blev det besluttet at sælge grunden, hvor der i dag står en Rema 1000. Menigheden lejede sig ind i bilhuset Nellemann på Hospitalsgade 10 frem til nytåret 2013-14 og herefter på Kongens Ege, det tidligere Scandic Hotel frem til maj 2015. I dag finder du Frikirken på Niels Brocks Gade 1, der tidligere har været paskontor og fitnesscenter.